§1
Postanowienia Ogólne

Właścicielem sklepu internetowego dokomputera.pl jest firma DETT.

Firma DETT prowadzi działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5170396123.

§2
Ceny produktów

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§3
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać:
 • poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.dokomputera.pl

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów poprzez sklep internetowy jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. Na życzenie Klienta firma DETT wystawia fakturę.

§4
e-Faktury

 

 1. Akceptując niniejszy regulamin Klient oświadcza, że zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez firmę DETT faktur elektronicznych z tytułu świadczonych usług. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że zmiana adresu e-mail przeznaczonego do otrzymywania faktur elektronicznych wymaga powiadomienia firmy DETT w formie pisemnej lub elektronicznej co najmniej na 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego – pod rygorem przyjęcia, iż faktura elektroniczna została skutecznie doręczona na dotychczasowy adres podany przez odbiorcę faktur podczas rejestracji w sklepie dokomputera.pl
 2. Akceptacja e-faktur może zostać cofnięta. Wówczas zgodnie z §3.4 rozporządzenia wystawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o cofnięciu akceptacji w formie elektronicznej lub pisemnie.

 

§5
Przesyłka i płatności

 1. Wysyłka krajowa
 • Koszt przesyłki pokrywa Klient, chyba że warunki umowy stanowią inaczej.
 • Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi oraz wymiaru zamówionego towaru.
 • Istnieje możliwość wyboru rodzaju zapłaty za zamówiony towar:

- Płatność przelewem

Klient dokonuje płatności przelewem na konto bankowe firmy DETT po zweryfikowaniu zamówienia przez pracownika firmy.

Numer konta mBank: 42 1140 2004 0000 3602 7829 0664

- Płatność poprzez serwis PayU

Klient po złożeniu zamówienia zostaje przekierowany na specjalną stronę, gdzie finalizuje swoje zamówienie z wykorzystaniem ww. serwisu.

- Płatność poprzez serwis PayPal

Klient po złożeniu zamówienia zostaje przekierowany na specjalną stronę, gdzie finalizuje swoje zamówienie z wykorzystaniem ww. serwisu.

W sytuacji, gdy przelana kwota za zamówienie będzie niższa od kwoty podanej w zamówieniu sklep poinformuje Kupującego o konieczności dopłaty. Natomiast w przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od kwoty podanej w zamówieniu, sklep zobowiązuje się do zwrotu nadpłaty na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.

 1. Wysyłka towaru za granicę
 • Istnieje możliwość wysłania zakupionego towaru za granicę. Koszt takiej przesyłki ustalany jest indywidualnie przed złożeniem zamówienia poprzez kontakt z obsługą sklepu.

§6
Zwroty i reklamacje

 1. Zwroty
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) kupujący ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru. Bieg terminu do odstąpienia od umowy wygasa z upływem 14. dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy. Klient powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Ponadto w składzie ilościowym i jakościowym takim jak otrzymał, z wyłączeniem zdania drugiego. Zakupiony towar powinien zostać odesłany wraz z wszelkimi elementami składowymi tj. dołączonymi częściami, instrukcjami, akcesoriami oraz oryginalnym opakowaniem, nawet jeśli zostało ono uszkodzone w ramach wykonywania czynności zwykłego zarządu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa towar należy odesłać na własny koszt na adres: DETT, Malawa 146, 36-007 Krasne wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz numerem konta na jaki sklep dokomputera.pl ma zwrócić należność. Po dokonaniu niezbędnej weryfikacji ww. warunków sklep dokonuje w ciągu 7 dni zwrotu całej zapłaconej przez Klienta kwoty, w tym kosztów dostarczenia do niego towaru. Zwrot należności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Zwrot należności nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek opłat przez Kupującego. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.

Formularz odstąpienia od umowy znajduje się TUTAJ.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Powyższe prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej na odległość i ma zastosowanie wyłącznie przy sprzedaży osobom fizycznym, które dokonują zakupów nie związanych z zawodową działalnością gospodarczą czy zawodową.

 • W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. Sprawdzenie zawartości możliwe jest dopiero po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia przesyłki. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy w obecności kuriera sporządzić w dwóch egzemplarzach protokół szkody. Jeden z nich powinien zostać u Klienta. Druk właściwy do tego celu powinien posiadać kurier, w przeciwnym razie należy odręcznie spisać oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania, gdzie zawarte będą również: data oraz podpisy Kupującego i kuriera. Protokół szkody jest ważnym dowodem w procesie reklamacji, jednakże nie jest on elementem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacje

 • Towary oferowane w sklepie internetowym dokomputera.pl są objęte gwarancją producenta.
 • W razie stwierdzenia wady produktu należy go odesłać na adres sklepu wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 • W ciągu 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego sklep ustosunkuje się do niego pisemnie.
 • Produkt wadliwy odsyłany jest do producenta, który jako gwarant decyduje o zasadności roszczeń.
 • Jeżeli producent uzna roszczenie reklamacyjne, uszkodzony produkt niezwłocznie wymieniany jest na nowy lub zwracana jest jego cena łącznie z kosztami wysyłki.
 • Pracownicy sklepu dokomputera.pl dokładają wszelkich starań, aby zgłoszenia reklamacyjne były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a zasadne roszczenia spełnione w możliwie najkrótszym terminie.

§7
Pozostałe informacje

 1. Pracownicy firmy DETT dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w sklepie internetowy dokomputera.pl były rzetelne i sprawdzone.
 2. Produkty oferowane w sklepie dokomputera.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i legalnie wprowadzone na polski rynek.
 3. Towary oferowane w sklepie internetowym dokomputera.pl są objęte gwarancją producenta.
 4. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 5. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 6. Kwestie nieuregulowane w zasadach użytkowania sklepu dokomputera.pl regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.